AVSLUTAD
10 november 2019 - 10 november 2019
Placeholder image

Återigen har vi glädjen att i samarbete med Egmont välkomna den legendariska serietecknaren Keno Don Rosa till oss i Bergrummet!
För två år sedan kom nylanseringen av klassikern "Farbror Joakims Liv", och nu kommer äntligen samlingen "När Yukons hjärtan glimmar och andra äventyr". Den nya boken är en samling av de s.k. b- och c-kapitlen i farbror Joakims liv, om hans äventyr i Yukon med bl.a. Glittriga Gullan.

OBS! Köpt signeringsbiljett online eller på plats garanterar automatiskt plats i kö. Se nedan.

Tidsschema:
10:00: Dörrarna öppnas till Bergrummet
15:30: Dags att ställa sig i kö
16:00: Don Rosa börjar signera
20:00: Sluttid för signering, och Bergrummet stänger.

OBS!
Som många inbitna fans vet, så brukar trycket vara högt på alla signeringar Don Rosa ställer upp på. Självklart vill vi att så många som möjligt ska få möjlighet att få träffa Don Rosa, och få sina signaturer. Av den anledningen har vi satt upp några regler, som vi ber alla respektera:
- Nummersystem gäller.
Oavsett om du köpt biljett på internet eller när du kommer till Bergrummet, så är det först när du kommer till kassan som du får ditt könummer. Kommer du tidigt får du ett tidigt nummer, kommer du senare får du ett sent nummer, osv. När du fått detta så är du fri att gå runt i museet, ta en promenad längs Skeppsholmen, fika, hoppa käpphästhoppning eller göra vad du vill. Ca 15:30 är det dags att ställa sig i kö, i nummerordning. Vi ropar ut i högtalare, och ser till att detta nummersystem hålls.


- De första 120 personerna med nummerbiljett garanteras plats i signeringskö, i mån av tid kan det släppas fler biljetter, men det finns ingen garanti. 80 biljetter är tillgängliga online, och ytterligare 40 biljetter i dörren.

- Alla signeringsbiljetter kostar 140kr, oavsett ålderskategori. (Barn 0-3 år går såklart fortfarande in gratis.)

- Max tre (3) signaturer per person.

- Max ett (1) medhavt objekt per person. (Detta inräknas i de max tre (3) signaturerna, så du kan exempelvis ha en medhavd bok och två prints, eller en medhavd tidning, en nyköpt bok och ett nyköpt print.)

- Det finns tyvärr ingen tid för Don Rosa att rita teckningar.

- Vi väntar på besked om det finns möjlighet att göra personliga dedikationer, vi hoppas!

- Don Rosas samarbetspartner Stefan kommer att vara på plats för att sälja prints. Dessa säljs i kön på väg fram till Don Rosa. Stefan tar både kort och kontanter.

- Böcker säljs i museibutiken vid entrén. Endast kort eller Swish.

- Det kommer inte att finnas tid att ta ordentliga foton tillsammans med Don Rosa, vill du ha en bild på er tillsammans, så be en kompis (eller kom överens med någon i kön) ta kort medan han signerar dina saker.

Som sagt är dessa regler på plats för att göra det här till ett så smidigt och trevligt tillfälle för alla inblandade som möjligt!

PS. Dagen till ära serverar vi högrevschili i vårat kafé. Som några av er kanske känner till, spenderar Don Rosa sina dagar nuförtiden med att samla på flipperspel och odla chilifrukter hemma i Kentucky. (Tyvärr har vi inga av Don Rosas egna chilifrukter, men det smakar förhoppningsvis bra ändå.)
PS 2. Då det även är Fars dag denna dag, så bjuder vi alla pappor på en kopp kaffe och "Farbror Joakims turkrona", a.k.a. chokladpeng.

Har ni några frågor är ni välkomna att skriva till oss antingen på facebook, eller till kajsa@bergrummet.com, så ska vi svara så gott vi kan!

Biljetter kan köpas online på https://www.nortic.se/dagny/show/80378
eller på plats i Bergrummet från kl. 10 den 10 november.

För den som inte har möjlighet att besöka oss på söndag, kan hitta vilka andra platser han besöker under veckan här: https://www.kalleanka.se/ankeborgsposten/don-rosa-till-sverige/?fbclid=IwAR0SAeUX3oyhuxPUtD-JFeFEy-1vJ0SuQfU3ZFE_a_7ayFwJQY1QI0u5W3s

 

 

-----------------------

ENGLISH:

The schedule is:
10:00: Doors open to the museum, and you’re free to come get your number at the register.
15:30: Time to start getting in line
16:00: Don Rosa starts the signing session.
20:00: End of signing, and Bergrummet is closing.
As many fans will know, there’s always a lot of people at the Don Rosa-signings. Of course we want as many people as possible to be given the opportunity to meet Don Rosa, and get their signatures. For that reason we’ve made some rules, which we kindly ask everybody to respect.
-There’s a number system. Regardless if you’ve bought your ticket online or when you arrive at Bergrummet, it’s not until you get to the register on the day that you get you number in the queue. Once you’ve been given your number you’re free to walk around in the museum, take a walk around the island, have some coffee or chili, jump around on hobby horses or do whatever. At about 15:30 it’s time to get in line, based on your number. We will call out information in speakers, and make sure that the number system is respected.
- The first 120 people with a numbered ticket will be guaranteed their place in line, and if there’s time more tickets may be released, but there’s no guarantee this will happen.
-All signing tickets are priced at 140 SEK, regardless of age category. (Children 0-3 years old still have free admission, of course.)
-Maximum three (3) signatures per person.
-Maximum one (1) brought object per person. This is included in the total maximum of three (3) signatures, so for example you can bring one book and buy two prints to have signed, or one brought magazine, one newly bought book and and one newly bought print.
-Unfortunately there will be no time for Don Rosa to make drawings.
-Hopefully it will be possible for Don Rosa to make personal dedications!
-Don Rosas business partner Stefan will be on site to sell prints. These are sold in line coming up to Don Rosa. He accepts both cash and card.
-Books are being sold in the museum shop by the entrance. We accept only card or swish-payments.
-There will be no time to take pictures with Don Rosa. If you want a picture with him and you together, ask a friend (or make plans with someone else in line), to take a picture while he is signing your stuff.
As mentioned, these rules are in place to make this day as smooth and nice for everyone involved as possible!
PS. Exclusively on this day, we will be serving chili in our café. As you might know, Don Rosa now spends his days collecting pinball machines and growing chili plants back home in Kentucky. (Unfortunately this chili isn’t made with Don’s own chilies, but hopefully it’ll taste good anyway!)
PS 2. As it’s also Father’s Day in Sweden on this day, we will treat all fathers to a cup of coffee or tea, and a ”Number One Dime” (aka chocolate coin).
If you have anymore questions, please don’t hesitate to get in touch with us by emailing kajsa@bergrummet.com!
Tickets can be bought online at https://www.nortic.se/dagny/show/80378
or when you arrive at Bergrummet from 10 am on november 10.
If you can't visit us on Sunday, you can find whatever other places in Stockholm he will visit this week here:
https://www.kalleanka.se/ankeborgsposten/don-rosa-till-sverige/?fbclid=IwAR0SAeUX3oyhuxPUtD-JFeFEy-1vJ0SuQfU3ZFE_a_7ayFwJQY1QI0u5W3s